Polityka prywatności
Z chwilą rejestracji w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych dobrowolnie na portalu, również jak w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych przez Administratora Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., punkt 1000), w celu korzystania z usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
W procesie rejestracji użytkownik podaje następujące dane:

- login

- adres email

- hasło

Będą one przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora Serwisu oraz w celu obsługi ewentualnych skarg, wysyłania wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych zawierających informacje o zmianach w Serwisie, modyfikacji regulaminu oraz innych ważnych informacji systemowych związanych ze świadczeniem usługi.
Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie usług na rzecz użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności danych zawartych w ogłoszeniu lub komentarzu, szczególnie legalności przetwarzania danych osobowych, głównie wizerunku osoby trzeciej stanowiących element ogłoszenia, szcególnie poprzez przedstawienie administratorowi Serwisu oryginalnych niezmodyfikowanych zdjęć, zgody właściwych osób na przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie lub innych odpowiednich dokumentów. Jeżeli Administrator Serwisu będzie miał wątpliwości co do przedstawionych dokumentów lub do tego czy użytkownik ma prawo wykorzystać dane osobowe w tym wizerunek osoby trzeciej w ogłoszeniu lub komentarzu, administrator Serwisu ma prawo odmówić świadczenia usług, w tym rejestracji konta użytkownika oraz zamieszczenia ogłoszenia lub komentarza w Serwisie bądź usunąć ogłoszenie, komentarz lub konto użytkownika z Serwisu.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, gdy osoba jedynie odwiedza Serwis zakres gromadzonych danych jest następujący: logi systemowe (data i czas trwania wizyty, adres IP odwiedzającego, typ i ustawienia przeglądarki, system operacyjny) oraz cookies. Wymienione dane jako logi systemowe są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. Informacje jakie Serwis uzyskuje za pomocą cookies służą utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu oraz zwiększeniu wygody korzystania ze strony Serwisu.
W przypadku zamówienia w Serwisie usługi płatnej w postaci Punktów oferowanych w ramach działalności Serwisu, zakres przetwarzania danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, telefon, adres. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozliczeniowym.
Użytkownik Serwisu ma prawo zażądać modyfikacji lub zmiany danych dotyczących jego konta użytkownika, lub innych danych, które zostały podane przez użytkownika podczas rejestracji lub zamawiania usługi u Administratora Serwisu. Ma także prawo zażądać usunięcia podanych danych mając na uwadzę, że usunięcie niektórych z nich może skutkować brakiem możliwości dalszego korzystania z Serwisu.